01 გაყიდვაშია

არქიტექტურული ჟურნალი "სტილის" ახალი ნომერი

საერთაშრისო კონკურსის შედეგები
Shelest - სარეკრეაციო კომპლექსი
მეღვინეობა ქებურია
ბუტიკ სასტუმრო უწერაში
ყველის განსაცვიფრებელი ლაბორატორია
დიზაინ კანტორა

02 არქივი

ჟურნალ "სტილის" წინა ნომრების არქივი


03 რეკლამა


04 სხვადასხვანაშრომში განხილულია საქართველოში ქრისტიანული ეპოქის ქართველ ხუროთმოძღვართა შემოქმედებითი მეთოდები და არქიტექტურულ-კომპოზიციური კანონზომიერებანი. გადმოცემულია ამ ეპოქაში ჯვარ-გუმბათოვანი არქიტექტურის ჩასახვისა და განვითარების გზები, მისი ფორმირების საფუძვლები.

შეიძინეთ წიგნის მაღაზიებში