01 გაყიდვაშია

არქიტექტურული ჟურნალი "სტილის" ახალი ნომერი

ახალი საავტომობილო ხიდი
აეროპორტების ახალი ტერმინალები საქართველოში
რეპორტაჟი ვენის სამშენებლო კოლეჯიდან
ლინგოტო
თბილისის არქიტექტურის და დიზაინის კვირეული
სახლი ძველ თბილისში

02 არქივი

ჟურნალ "სტილის" წინა ნომრების არქივი


03 რეკლამა04 სხვადასხვანაშრომში განხილულია საქართველოში ქრისტიანული ეპოქის ქართველ ხუროთმოძღვართა შემოქმედებითი მეთოდები და არქიტექტურულ-კომპოზიციური კანონზომიერებანი. გადმოცემულია ამ ეპოქაში ჯვარ-გუმბათოვანი არქიტექტურის ჩასახვისა და განვითარების გზები, მისი ფორმირების საფუძვლები.

შეიძინეთ წიგნის მაღაზიებში