01 გაყიდვაშია

არქიტექტურული ჟურნალი "სტილის" ახალი ნომერი

საერთაშორისო დიზაინის კონკურსი „კუხა 2024“
ბიოლის საცხოვრებელი თემი
ტერაკოტას პავილიონური სახლი
სასტუმრო „გლაროს ოლდთაუნი“
ცეკვით ნაამბობი ქართველთა სულიერი თავგადასავალი
სახლი ქალაქის გარეუბანში

02 არქივი

ჟურნალ "სტილის" წინა ნომრების არქივი


03 რეკლამა04 სხვადასხვანაშრომში განხილულია საქართველოში ქრისტიანული ეპოქის ქართველ ხუროთმოძღვართა შემოქმედებითი მეთოდები და არქიტექტურულ-კომპოზიციური კანონზომიერებანი. გადმოცემულია ამ ეპოქაში ჯვარ-გუმბათოვანი არქიტექტურის ჩასახვისა და განვითარების გზები, მისი ფორმირების საფუძვლები.

შეიძინეთ წიგნის მაღაზიებში