საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაცია

შეიქმნა:

 • პროფესიონალური ურთიერთობებისათვის;
 • ქალაქმშენებლობის, არქიტექტურის, დიზაინი სფეროში არსებული პრობლემების განსახილველად და გადასაჭრელად;
 • ასოციაციის წევრთა ბიზნესის ხმარდასაჭერად;
 • არქიტექტორთა საერთაშორისო ფესტივალების, საერთაშორისო კონკურსების - წარმატებით ჩასატარებლად;
 • "არქიტექტორთა კლუბის", ჟურნალი "სტილის" პოპულარიზაციისათვის;

საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაცია - არქიტექტორების და დიზაინერების გაერთიანება - შესაძლებლობას მისცემს პროფესიონალებს განიხილონ არქიტექტურის და მშენებლობის სფეროში არსებული პრობლემები, სიახლეები, პროექტები, ნოვატორული წინადადებები, ჩაატარონ ახალი სამშენებლო ტექნოლოგიების, დიზაინერული თუ ფურნიტურის კომპანიების პრეზენტაციები.

 

"საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის" სტრატეგიები:

 • მაღალგანვითარებული, დახვეწილი, ერთიანი, თვითრეგულირებადი, პროფესიონალური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება არქიტექტურის და სამშენებლო ბაზარზე;
 • არქიტექტურისა და მშენებლობის განვითარების ტენდენციების შესახებ ასოციაციის წევრების ინფორმირება;
 • ასოციაციის წევრებს შორის ურთიერთობის მექანიზმების ფორმირება;
 • ასოციაციის წევრების საქმიანობისთვის პროფესიონალური სტანდარტების შემუშავება;
 • ასოციაციის წევრთა სერთიფიცირებისთვის ხელის შეწყობა;
 • წვლილის შეტანა ასოციაციის წევრების ბიზნეს ზრდასა და კეთილდღეობაში;
 • ასოციაციის წევრების ინტერესების და უფლებების დაცვა, რჩევის მიცემა, დატრეინინგება, დახმარება, მხარის დაჭერა;
 • ასოციაციის წევრებისთვის პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;
 • ასოციაციის წევრების ინტეგრაცია არქიტექტურის და მშენებლობის პროფესიონალურ სფეროში;
 • საერთო პრობლემების გადაწყვეტა; რეკომენდაციების და პროგრამების შემუშავება არქიტექტურისა და სამშენებლო ბაზრის განვითარებისთვის;
 • ასოციაციის წევრებს შორის კონსულტაციების და ინფორმაციის გაცვლა მიმდინარე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, არქიტექტურის და სამშენებლო ბაზარზე პოზიციების შესახებ;
 • ასოციაციის წევრების ინტერესების დაცვა და წარმოჩენა საკანონმდებლო, აღმასრულებელ თუ მუნიციპალურ სტრუქტურებში;
 • ქვეყნის არქიტექტურის და სამშენებლო საქმიანობის სრულყოფისთვის და ერთიანი მაღალესთეტიკური ქალაქდაგეგმარებითი კრიტერიუმების დამაკმაყოფილებელი, კეთილმოწყობილი ქალაქური გარემოს ჩამოყალიბებისთვის ხელის შეწყობა;
 • საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ნაციონალური სტანდარტების შემუშავება;
 • პროფესიონალთა პრესტიჟის განმტკიცება; ასოციაციის წევრთა გაზრდა; 


დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
ბერბუკის ქუჩა №3, 0171, თბილისი
მობ: +995 593 42 74 73
ელ-ფოსტა: laghidze.n@gmail.com