სიახლეები


გამოფენა

გამოქვეყნებულია: 2022-03-18


2013 წლის 5 აპრილს "არქიტექტორთა კლუბის" გალერეაში დავით თომაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიმართა.ექსპოზიციას მეტად საინტერესო ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები ქმნიდა.
ახალგაზრდა მხატვრის ნამუშევრებში ფერწერული ხედვა თვითმყოფადი ორიგინალურობით აირეკლება. იგი ხელს ერთი მოსმით, მხოლოდ რამდენიმე, თითქოს უმნიშვნელო დეტალის დამატებით ახერხებს სრულყოფილების მიღწევას. ნამუშევრები გამოირჩევა ორიგინალური გადაწყვეტით, დახვეწილი გემოვნებით,თვოთმყოფადობით. ისინი კომპოზიციურად დასრულებულ ქმნილებებად წარმოჩინდებიან.

2021-12-21 03:51:13
გამოცხადებულია შესყიდვების მისიაში მონაწილეობისთვის დოკუმენტების მიღება, რომელიც 22-25 ოქტომბერს იქნება ორგანიზებული!
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს შემსყიდველთა განაცხადების მიღებას შესყიდვულ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 22-25 ოქტომბერს.

2021-06-22 03:12:43
ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსი ''თბილისი"
კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ლიტერატურის, მუსიკის, ფერწერის, არქიტექტურისა და ხელოვნების სხვა დარგში მოღვაწე პირების შემოქმედებით აქტივობას, პროფესიულ ზრდასა და ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენასა და წახალისებას, ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების დანერგვასა და საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას.

2021-06-22 03:12:43
Воркшоп на русском языке для архитекторов
С 1 по 5 декабря в Милане, столице дизайна, пройдет десятый воркшоп на русском языке для архитекторов, посвященный эволюции общественного интерьера сферы досуга “HoReCa Design - Hotel Restaurant Cafè”, при POLI.design – консорциуме Politecnico di Milano.