სიახლეები


გამოცხადებულია შესყიდვების მისიაში მონაწილეობისთვის დოკუმენტების მიღება, რომელიც 22-25 ოქტომბერს იქნება ორგანიზებული!

გამოქვეყნებულია: 2021-12-21


თარიღი: 2019 წლის 22-25 ოქტომბერი

შემყიდველთა მაქსიმალური რაოდენობა: 10.
შემსყიდველ მისიაში მონაწილეობაზე უარის თქმის ბოლო თარიღი: 2019 წლის 20 სექტემბერი.

მიზნობრივი პროდუქტები, რომლებიც შედიან შემსყიდველ მისიაში:

- სამშენებლო მასალები

მიზნობრივი ბაზრები, რომლებიც მოიცავენ შემსყიდველ მისიას:

- საქართველოს რესპუბლიკა;
- რუსეთის ფედერაცია;
- უზბეკეთის რესპუბლიკა;
- ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

სასტუმროს, საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის და შიდა ტრანსპორტის (ტაქსების გარდა) ხარჯები, დაკავშირებული უცხოელთა აზერბაიჯანში ვიზიტთან, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ შესყიდვების მისიაში, ანაზღაურდება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ.
შემსყიდველები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ შესყიდვის მისიაში, შეირჩევიან კონკურსის საფუძველზე.
კონკურსის ორგანიზატორი: ეკონომიკის სამინისტრო - აზერბაიჯანში ექსპორტის და ინვესტიციების განვითარების ფონდი (AZPROMO).
კონკურსი გაიმართება AZPROMO– ში 2019 წლის 30 სექტემბერს,“ უცხოელი პირების კრიტერიუემების საფუძველზე,რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ შესყიდვის მისიაში“, დამტკიცებულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 2018 წლის 31 ოქტომბრის No.470 ბრძანებით.

შემსყიდველთა მისიაში მონაწილეობის მისაღებად, აუცილებელია AZPROMO– ში შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა:
• განცხადება;
• შემსყიდველთა მისიაში მონაწილეობის პირობები;
• პირის საზღვარგარეთის პასპორტის ასლი,რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველს შემსყიდველთა მისისაში;
• ინფორმაცია შემსყიდველის და მისი შემსყიდველუნარიანობის შესახებ .

დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იყოს 2019 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე:
ექსპორტის და ინვესტიციების წახალისების ფონდი აზერბაიჯანში (AZPROMO),ბაქოს ბიზნეს-ცენტრი,ნეფტიანიკების გამზ.32,ბაქო, AZ1000

დამატებითი ინფორმაციი მისაღებად:

ტურალ გადჟილი
AZPROMO - -ექსპორტის წახალისებაზე პროექტის მენეჯერი
ტელ: +99412 5980147/48 (შიდა: 160)
ელექტრონული ფოსტა:: tural.hajili@azpromo.az


აიბენიზ მამიშოვა
AZPROMO-ექსპორტის წახალისებაზე პროექტის მენეჯერი
ტელ :+99412 5980147/48 (შიდა: 124)
ელექტრონული ფოსტა:aybeniz.memishova@azpromo.az

2021-06-22 03:12:43
ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსი ''თბილისი"
კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ლიტერატურის, მუსიკის, ფერწერის, არქიტექტურისა და ხელოვნების სხვა დარგში მოღვაწე პირების შემოქმედებით აქტივობას, პროფესიულ ზრდასა და ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენასა და წახალისებას, ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების დანერგვასა და საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას.

2021-06-22 03:12:43
Воркшоп на русском языке для архитекторов
С 1 по 5 декабря в Милане, столице дизайна, пройдет десятый воркшоп на русском языке для архитекторов, посвященный эволюции общественного интерьера сферы досуга “HoReCa Design - Hotel Restaurant Cafè”, при POLI.design – консорциуме Politecnico di Milano.