სიახლეები


ყურადღება კონკურსი!

გამოქვეყნებულია: 2022-03-18


შპს „ნეოგაზი“ საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს ბუნებრივი აირის რეალიზაციას მის მფლობელობაში არსებული 18 სტაციონარული და 12 მოძრავი ავტო გაზგასამართი სადგურის საშუალებით. ის დღეის მდგომარეობით ბაზარზე ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიაა.

ამ ეტაპზე, კომპანიას დაგეგმილი აქვს ზესტაფონის რაიონში, სოფელ არგვეთაში მდებარე ავტო გაზგასამართი სადგურის სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება. აღნიშნული სადგურის ესკიზური პროექტის შერჩევის და სამომავლოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით კომპანია აცხადებს კონკურსს. ესკიზური პროექტის კონკურსში გამოვლენილი ორი საუკეთესო ნამუშევრისთვის კომპანია აწესებს ფულად პრემიას.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, როგორც კვალიფიციური არქიტექტორებს ასევე არტქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებს.

დაინტერესების შემთხვევაში საკონკურსო განცხადებაზე თანდართულ დოკუმენტაციას გიგზავნით wetransfer-ის ლინქით.
დაგვიკავშირდით:593 42 74 73; დაგვიკავშირდით: 593427473;laghidze.n@gmail.com

2021-12-21 03:51:13
გამოცხადებულია შესყიდვების მისიაში მონაწილეობისთვის დოკუმენტების მიღება, რომელიც 22-25 ოქტომბერს იქნება ორგანიზებული!
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს შემსყიდველთა განაცხადების მიღებას შესყიდვულ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 22-25 ოქტომბერს.

2021-06-22 03:12:43
ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსი ''თბილისი"
კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ლიტერატურის, მუსიკის, ფერწერის, არქიტექტურისა და ხელოვნების სხვა დარგში მოღვაწე პირების შემოქმედებით აქტივობას, პროფესიულ ზრდასა და ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენასა და წახალისებას, ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების დანერგვასა და საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას.

2021-06-22 03:12:43
Воркшоп на русском языке для архитекторов
С 1 по 5 декабря в Милане, столице дизайна, пройдет десятый воркшоп на русском языке для архитекторов, посвященный эволюции общественного интерьера сферы досуга “HoReCa Design - Hotel Restaurant Cafè”, при POLI.design – консорциуме Politecnico di Milano.